Environmental Services is een vak apart, een terrein schoonmaken waar even daarvoor nog 50.000 bezoekers rondliepen vergt namelijk specialisatie. Daarnaast moet kennis, kunde en materieel paraat zijn. Door de ervaring, opgedaan in de afgelopen jaren, weet OSN EVENTCLEANERS  hoe te voldoen aan deze eisen.  binnen de evenementenbranche als het gaat om afvalbeheer en reiniging.

Wij bieden een totaalpakket voor elke organisator op het gebied van afvalbeheer en reiniging omdat onze dienstverlening steeds meer invloed krijgt op de uitstraling van een evenement. Een ontwikkeling die mede te danken is aan denieuwe generatie festivalbezoekers. Zij stellen steeds hogere eisen aan de omgeving waarin zij het festival beleven.

Waar pakweg vijftien jaar geleden het plaatsen van afvalbakken en na afloop opruimen van het achtergebleven afval voldoende was, ziet ons takenpakket er tegenwoordig heel anders uit. Hieronder vier kerntaken die verder worden toegelicht